Kolem Agility panuje mnoho nepochopení a pověr, že jde o chaos bez plánů a řízení nebo že díky agilitě doručíme v těch samých podmínkách mnoha soupeřících priorit a týmů rozmetaných napříč sily mnohokrát více hodnoty (tu má v oblibě zvláště management). Toto vše jsou nesmysly a nepravdy plynoucí ze zásadních nepochopení principů.

Agilní myšlení bývá také často zaměňováno za Scrum, jeden z agilních procesních frameworků nebo dokonce za organizační strukturu (squady a triby). 

S takovým (ne)pochopením pak může být adopce agility jen čistě mechanická, na úrovni procesu či organizační struktury bez hlubší změny myšlení zapojených lidí. Základní ceremonie a principy jako transparentnost pak bývají zneužity k mikro-řízení a obviňování konkrétních jedinců (dle zvyku původní kultury). Agilita však staví na důvěře a přebírání odpovědnosti, proto agilní procesy v prostředí nedůvěry a trestání nemohou fungovat.

Je třeba chápat, že “být agilní” je hlavně o postojích a myšlení, jak popisují základní principy:

 1. Naší nejvyšší prioritou je vyhovět zákazníkovi časným a průběžným dodáváním hodnotného softwaru.
 2. Vítáme změny v požadavcích, a to i v pozdějších fázích vývoje. Agilní procesy podporují změny vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka.
 3. Dodáváme fungující software v intervalech týdnů až měsíců, s preferencí kratší periody.
 4. Lidé z byznysu a vývoje musí spolupracovat denně po celou dobu projektu.
 5. Budujeme projekty kolem motivovaných jednotlivců. Vytváříme jim prostředí, podporujeme jejich potřeby a důvěřujeme, že odvedou dobrou práci.
 6. Nejúčinnějším a nejefektnějším způsobem sdělování informací vývojovému týmu z vnějšku i uvnitř něj je osobní konverzace.
 7. Hlavním měřítkem pokroku je fungující software.
 8. Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři i uživatelé by měli být schopni udržet stálé tempo trvale.
 9. Agilitu zvyšuje neustálá pozornost věnovaná technické výjimečnosti a dobrému designu.
 10. Jednoduchost – umění maximalizovat množství nevykonané práce – je klíčová.
 11. Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vzejdou ze samo-organizujících se týmů.
 12. Tým se pravidelně zamýšlí nad tím, jak se stát efektivnějším, a následně koriguje a přizpůsobuje své chování a zvyklosti.

Firma s těmito postoji a myšlením (i bez Scrum procesu) lépe reaguje na změny na trhu (“je více agilní”) než firmy s tradičním myšlením přebaleným do sexy pojmů z agilního světa.

Implementace agility

Protože má každá firma jinou kulturu, zvyky, trh, byznys kontext, produkty a služby, zaměstnance, partnery, technologie i procesy a také odlišné výzvy k řešení, bude implementace agilního myšlení vypadat vždy jinak. Někde může firma začít jasně danými prioritami místo “vše je důležité”, jinde virtuálními týmy napříč sily, jiní mohou začít s experimenty a zapojením uživatelů do vývoje nebo zaměřením na kvalitu a technickou excelenci (původní oblast agility). Někde může pomoci změnit portfolio management, agilní proces, jasné vize produktů, jinde pouhá agilní praktika jako je pravidelná retrospektiva s akcemi napříč týmy.

Manifest Agilního vývoje software

Objevujeme lepší způsoby vývoje software tím, že jej tvoříme a pomáháme při jeho tvorbě ostatním. Při této práci jsme dospěli k těmto hodnotám:

 • Jednotlivci a interakce před procesy a nástroji
 • Fungující software před vyčerpávající dokumentací
 • Spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě
 • Reagování na změny před dodržováním plánu

Jakkoliv jsou body napravo hodnotné, bodů nalevo si ceníme více.

Originál manifestu: https://agilemanifesto.org

Scrum (často používaný proces v inovativních projektech) 

Scrum bývá častým startovacím bodem mnoha týmů a firem pro jeho jednoduchost. Tato jednoduchost však bývá často zdrojem problémů. Jde o minimalistický framework, tzn. veškeré odborné inženýrské praktiky si musí tým dodat ze své zkušenosti. Jak vhodně analyzovat, prototypovat, tvořit návrh, dělat code review, sestavovat, testovat a nasazovat… Nic z toho Scrum záměrně nepokrývá. Také staví na základních hodnotách: důvěře, spolupráci, disciplíně, přebírání odpovědnosti. Pokud tyto hodnoty v kultuře firmy chybí a pokud k tomu máme méně zkušený tým, je agilita odsouzena k neúspěchu.

Pokud jste si všech výše popsaných aspektů vědomi a paralelně s procesy řešíte i kulturu, chování a myšlení zaměstnanců i vedení, je vám k dispozici český překlad příručky Scrum Guide, který spravujeme podle zásad Creative Commons licence.

Poznámka: Spravujeme neoficiální český překlad příručky Scrumu Scrum Guide (online verze).