Mise / Vize

Jsme lidé, kteří mají zkušenosti z mnoha úspěšných i méně úspěšných pokusů o transformace týmů a firem směrem k agilnímu myšlení. Prožili jsme si je v mnoha rolích jako vývojáři, manažeři, Scrum Masteři, produkťáci, HR či agilní kouči. Víme, že taková změna není ani lehká, ani rychlá a často bývá prezentována jako všeřešící lék. Víme také, že panuje hodně nepochopení o tom, co vlastě “být agilní” znamená, čemuž napomáhá i počeštění ve formě podstatného jména “Agil” (nějaký statický objekt – proces nebo org. struktura) od původního slovesa “být agilní” (chování, postoj, myšlení).

Chceme společně vymýtit pověry, že agilita je chaos a punk či jen proces nebo dokonce organizační struktura a dát důraz na hodnotu, adaptabilitu, vzájemnou důvěru, disciplínu a přebírání odpovědnosti ve smyslu 12 principů Agilního manifestu.

Proto chceme sdílet naše zkušenosti do všech oblastí, kde agilita dává smysl a přináší hodnotu a upozornit, že pouhá změna procesů a organizační struktury (provozní agilita), je vlastní podstatě agility vzdálena. Chceme vrátit důraz na původní význam zahrnující technickou excelenci a produktový fokus včetně důležitosti změny zažitých způsobů vedení firem, nastavování cílů, náboru či odměňování.

Propojujeme lidi s podobnou zkušeností a zájmy a společně tvoříme Českou Agilní komunitu.

Komunita

Co je to komunita

Slovo komunita pochází z latinských slov „cum“ (což znamená „spolu“) a „munere“ („darovat“).

Komunita je volné a samo-organizující se seskupení lidí a institucí, kteří sdílejí určité odvětví (společné zájmy, místo bydliště, profese, problémy, cíle atd.) a podílejí se na vzájemné interakci. Mohou fungovat na základě osobního styku anebo mohou být virtuální. (Zdroj: wiki.knihovna.cz.)

Pravidla #CzechAgile

  1. Naší primární motivací je sdílení znalostí a propojování lidí, nikoliv profit.
  2. Sdílíme informace, které podporují myšlenku Agile tak, jak je popsán v Agilním manifestu a v jeho dvanácti principech.
  3. Komunitu tvoří skupina lidí, nejedná se o “vlastnictví” žádného jednotlivce. Rozhodnutí tvoříme společně.

Zakládající členové

Jednoho nedělního odpoledne roku 2018 se v malé olomoucké restauraci potkali zástupci České Agilní komunity a bavili se spolu o tom, jak spojit naši poněkud roztříštěnou komunitu a jak posunout povědomí o Agile v České republice zase o trochu dále. Na tomto místě vznikla dohoda na společné vizi a její symbolické označení hashtagem #CzechAgile.

Zleva: Jarka Ceplechová, Ondřej Kavula, Karel Smutný, Robert Batúšek, Hana Jadavan, Zuzka Šochová, Honza Krchňák, Pavol Sojčík (se vzdálenou podporou Jaroslava Procházky, Radka Gajduška a Martina Jarčíka).