Marketplace

ve spolupráci s Agile AcademyAgile Academy

Co je CzechAgile Marketplace?

Marketplace je platforma pro mezifiremní sdílení zkušeností s agilním způsobem práce.

Vidět a zažít na vlastní oči nebo alespoň slyšet přímo od „kolegů“ z jiných firem, jak aplikují agilní přístupy, co se naučili, co a jak jim funguje a co jim zatím nefunguje – to vše má ohromný vliv na získávání znalostí a zkušeností, rozšiřování obzorů a na posouvání vaší firmy v rámci agility.

Často však může být obtížné najít firmu ochotnou do takové výměny jít a proto je zde Marketplace!

Díky této platformě máte možnost zapojit se mezi další firmy, které jsou ochotny sdílet svou cestu a společně se tak pomoct rozvíjet, učit se od sebe a posouvat se společně vpřed.

FIRMY ZAPOJENÉ DO PLATFORMY:

Jak to funguje?

Platforma Marketplace funguje zcela zdarma

Přihlášením vaší firmy získáte seznam kontaktních osob z dalších firem, které jsou do platformy také zapojeny, a pak už je to zcela na vaší iniciativě, ochotě sdílet a aktivním využití všech možností, které platforma nabízí.

Obvyklou formou je jednodenní mezifiremní návštěva, ale zcela jistě se můžete domluvit na jakémkoliv jiném formátu.

Marketplace funguje na principu reciprocity – bývá dobrým zvykem, že pokud se chcete jít podívat, jak to funguje jinde, umožníte této firmě na oplátku zase návštěvu u vás

Občas zaslechneme, že někdo se zapojením do Marketplace váhá, protože má pocit, že jeho firma „nemá co ukázat“ nebo si myslí, že to u nich „nefunguje správně“. Chceme vás ujistit, že tyto obavy jsou zcela zbytečné! Nikde to nefunguje zcela podle knih, každá firma s něčím bojuje. A každá firma má zároveň nějakou silnou stránku. Řekněme, že jste nováček v  agilním způsobu fungování týmů, ale máte například skvěle vyřešenou infrastrukturu nebo se vám daří úspěšně řešit vnitrofiremní komunikaci – zkrátka máte něco, v čem můžete být druhým inspirací a často to ani nemusíte vědět!

Odhoďte tedy jakékoliv obavy stranou – cílem Marketplace je se u druhých inspirovat, nevynalézat kolo a neopakovat stejné chyby, nikoliv oslnit svou dokonalostí! Čím více transparentní a otevření k sobě budeme, tím spíš pochopíme, že chyby jsou přítomny v každé firmě a jsou jen běžnou součástí učení. A že nikoliv dokonalost, ale proces neustálého zlepšování je tím správným klíčem k trvalému růstu a životaschopnosti firem!

Jak kontakt a návštěva probíhá?

Nehledejte v tom žádnou vědu! Návštěvy probíhají vždy v přátelském duchu a bez jakýchkoliv formalit. 

Kontaktujete firmu, která vás upoutala a nabízí výměnu znalostí a zkušeností. Domluvte si formu (osobně/online, celodenní/půlden atp.) a termín výměny a zbytek závisí již jen na vás! Vyjasněte si, co byste se chtěli od druhé firmy dozvědětco můžete za sebe na oplátku nabídnout. A také se slaďte na vzájemných očekáváních od náplně a průběhu návštěvy. 

Nezapomeňte, že bývá dobrým zvykem být nejen v roli návštěvníka, ale po nějakém čase také v roli hostitele. Nejde však o nutné pravidlo , takže pokud se domluvíte jinak, je to pouze na vás…

Nenechte se odradit ani aktuální situací omezeného potkávání! „Návštěvu“ můžete domluvit i v online formátu – z našich zkušeností se toho určitě není potřeba bát, ba dokonce online formát může být v určitých případech i velkou výhodou (například pokud je od vás vybraná firma hodně vzdálená, máte problémy s prostory, fungujete převáženě na homeoffice, máte hodně časově zaneprázdněné lidi, kteří by byli součástí výměny, apod.)

Program i zaměření návštěvy jsou zcela na vaší vzájemné domluvě! Zde vám pro inspiraci uvádíme příklad, jak může takový den vypadat:

Čas
Program
Tým
Místnost
8:30 – 9:00
Intro a ranní kafe
agilní guilda
kuchyňka
9:00 – 9:15
Daily Scrum
Monkeys
5A
9:30 – 10:30
Sprint Planning
Chameleons
6B
10:30 – 10:45
Daily Scrum
Zebras
7C
10:45 – 12:00
oběd
agilní guilda
hostinec U Tesaře
12:00 – 13:00
Product Backlog Refinement
Zebras + Smart Foxes
5B
13:00 – 14:00
Retrospektiva
Chameleons
6B
14:00 – 14:30
Přestávka
14:30 – 15:30
Sprint Review
produkt „Fly to the Moon“
7 zasedací místnost
15:30 – 16:30
výměna zpětné vazby
agilní guilda
kuchyňka

Jak se mohu zapojit?

Jednoduše!

Chcete-li se na kontakty podívat a začít si domlouvat výměny, STAČÍ NÁM NAPSAT

Ve zprávě prosím uveďte, z jaké jste firmy, kdo bude za vás kontaktní osobou (jméno, email a telefon) a vyjádřete souhlasuvedením vaší firmy, loga a kontaktní osoby v zabezpečené sekci na stránkách CzechAgile a Agile Academy (seznam firem zapojených do výměny je na obou platformách totožný – díky této spolupráci je do Marketplace zapojeno pestřejší složení firem). 

Poté vaši firmu zařadíme do seznamu v zabezpečené sekci a pošleme vám k ní přístupový kód.

Máte již přístupový kód?

Tak vstupte dál a nechte se inspirovat!

Jak to probíhalo jinde?

Přejít nahoru