Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) je CzechAgile, z. s., se sídlem U Leskavy 765/22, Brno – Starý Lískovec, 625 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod IČ 08920753 (dále jen „Správce“).

Účel zpracování osobních údajů

Pro plnění smlouvy, pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost, pro splnění právní povinnosti (zejména fakturace a účetnictví), pro vytvoření nabídky v rámci nabízení služeb a dále také pro zasílání newsletterů na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě zdrojů specifikovaných níže.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů,
  • právo na výmaz,
  • právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů.

V případě potřeby uplatnit svá práva zašlete žádost na e-mail info@czechagile.cz, a bez zbytečných odkladů bude Váš požadavek vyřízen. Váš požadavek však může Správce odmítnout ze zákonných důvodů dle č. 6 GDPR a to buď v případě, kdy osobní data potřebuje k plnění smlouvy, nebo ho k jejich uchování zavazuje splnění právní povinnosti či oprávněný zájem Správce. V případě, že dojde ke sjednání smlouvy, je její účastník povinen osobní údaje k její realizaci poskytnout i bez výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů, jinak nebude smlouva realizována.

Zdroje pro získání osobních údajů

Osobní údaje získává Správce prostřednictvím dotazovacího formuláře, registračního formuláře a souborů cookies.

Dotazovací formulář

Odesláním dotazovacího a registračního formuláře souhlasíte s tím, že vás Správce může kontaktovat a informovat o svých aktivitách. V dotazovacím formuláři zpracovává Správce všechny, nebo část z následujících osobních údajů:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Položený dotaz

Registrační formulář

Registrací vyjadřujete souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvedené údaje budou využity v souvislosti s organizací akce nebo za účelem informování o dalších akcí a dění kolem komunity (záleží na druhu uděleného souhlasu).

Dále vyjadřujete souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamu na akci, materiál bude zveřejněn stránkách akce www.czechagile.cz a dále použít k propagaci akce organizátory a videozáznamy budou použité k šíření vzdělávacího materiálu.

Soubory cookies

Druhy souborů cookies

Relační (dočasné) soubory cookies umožňují Správci propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies pomáhají Správci váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte jeho internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit internetové stránky vašim potřebám.

Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením §89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si vás tímto Správce dovoluje informovat, že jeho internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy vaše soubory cookies, včetně trvalých, které zpracovává. Tento souhlas je udělen na dobu 10 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu vašeho internetového prohlížeče.

Účel použití souborů cookies

Správce používá na svých internetových stránkách soubory cookies k analýze návštěvnosti a chování uživatelů na stránkách pomocí Google Analytics, případně k podpoře nutné funkčnosti stránek.

Jaká máte práva?

Můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.